Global Security Academy / Våra tjänster / Säkerhetskonsultation
Om oss Tjänster Kontakta oss

Utbildning


Dessa utbildningar erbjuder vi.

Trygghetsutbildningar

 • Kommunikation & relationer i arbetslivet
 • Brandutbildning (Allmän/Grundläggande brandkunskap)
 • Utrymningsövning

Safety utbildningar

 • D-HLR med hjärtstartare
 • HLR
 • Första Hjälpen
 • Barn HLR

Säkerhetsutbildningar

 • EPS – ExecutiveProtection Specialist
 • Säkerhetsförare

Kommunikation & relationer i arbetslivet


I alla miljöer vi verkar på är vi utsatta i, fast på olika sätt och med olika känslor. Att vara trygg i den miljö du arbetar i och att ha en grundkunskap i hur du bör agera, se och verka efter är viktigt. Alla människor reagerar på olika sätt i de olika situationer som står för en. Exempelvis våld eller hot om våld.

Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra omhändertagande av den som råkat ut för våld eller hot. Den som har fått ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är också mycket bättre förberedd vid liknande händelser i framtiden.

I denna utbildning arbetar vi mycket med att lära känna och förstå en individ och dess olika beteenden. Att kunna se och förstå denna person innan det går så långt att det kan bli fråga om våld eller hot om våld. Viss scenarioövning kommer att ske.

"Förstå en kommunikation och hantera den på rätt sätt"

Grundläggande Brandutbildning


Utbildningen innefattas avhur en brand fungerar och hur ett brandförlopp kan se ut. Man får lära sig och förstå vikten av att agera i tid och vad som händer om man inte agerar.

Utbildningen innefattas avhur en brand fungerar och hur ett brandförlopp kan se ut. Man får lära sig och förstå vikten av att agera i tid och vad som händer om man inte agerar.

Här skapas en förståelse om hur pass mycket man måste arbeta med brandsläckaren för att kunna släcka en eld. Systemet ger en helt naturlig återgivning och så realistiskt som det är möjligt.Scenarioträning för att våga använda och agera kommer att göras.

Utrymningsövning– SBA


InnanUnderEfter är de olika tidsaspekterna som vi arbetar med i denna utbildning. En utbildning som ger en full insyn i en total utrymning i din verksamhet. Med ett förarbete där vi intervjuar den som är tekniskt ansvarig för att sedan kunna simulera en utrymning som den bör gå till.

Förstå er larmkedja och era larmrutiner, brandskyddets olika delar, vikten av nödutrymningsvägar och korrekt rapportering. Hur stor betydelse har man i en utrymning?

Med en naturlig återkoppling och genomgång av hela förloppet gör att man får en hel bild av utrymningen och får en förståelse för alla avdelningars olika uppgifter.

Vi använder oss av det senaste systemet för att simulera exempelvis en brand, Bullseye. Där vi arbetar aktivt med en röksimulering av en del i er verksamhet. Om miljön kräver så kan vi även simulera rök i exempelvis goggles.

"Scenarioträning på riktigt"

D-HLRHjärt – lungräddning med hjärtstartare


Genomgång av larmrutiner, andningshinder/luftvägsstopp och de vanligaste orsakerna till hjärtstopp. Under teorin pratar vi om hur vi upptäcker en person med hjärtstopp och deltagarna får lära sig hur en hjärtstartare fungerar samt träna HLR med livräddningsdocka och övningshjärtstartare.

Vår utbildning innefattar även övningar och noggrann genomgång av buktryck och stabilt sidoläge. Allt som påverkar och som kan vara orsaker till ett hjärtstopp. Vi pratar även om de vanligaste folksjukdomarna och ger en förståelse hur de påverkar.

Utbildningen innefattar även viss scenarioträning.

Vår HLR-utbildning med hjärtstartare lämpar sig för alla, vare sig man har hjärtstartare eller ej. Alla bör vi veta hur man ska agera vid hjärtstopp.

"VÅGA använda en hjärtstartare"

HLR Hjärt - lungräddning


Vid ett hjärtstopp är tiden en avgörande faktor för överlevnaden. Redan efter några få minuter tar hjärnan skada av syrebrist. Vi vet också att mediantiden för en ambulans att nå fram, från larm till räddning, är 12 minuter. Redan där har vi en ekvation som inte går ihop.

Det är alltså helt nödvändigt med en omedelbar livräddningsinsats för att en person med hjärtstopp ska överleva.

Med hjälp av HLR, hjärt-lungräddning, kan en person med hjärtstopp syresättas fram tills att defibrillering med en hjärtstartare kan återställa hjärtats rytm.

"Lär dig utföra HLR med god kvalitet"

Första Hjälpenoch hjärt – lungräddning


Utbildningen kombinerar första hjälpen och hjärt-lungräddning på ett naturligt sätt. Varje år drabbas tusentals människor av olika akuta olycksfall. Denna utbildning tar upp det mest grundläggande, hur man ska tänka och prioritera en skadad, hur man hjälper någon som satt i halsen, hur man gör agerar vid medvetslöshet och hur man stoppar blödningar. Utbildningen ger också en förståelse för de olika tillstånd man kan hamna i vid olika typer av olyckor eller händelser.

"Agera vid akuta olycksfall"

HLRHjärt – Lungräddning barn


Hjärtstopp hos barn är ovanligt men krävs ändå sin kunskap för att kunna rädda liv.Om det händer behöver de som vistas närmast barnet veta hur de ska agera för att rädda liv. Det och mycket mer får ni lära er på vår Barn-HLR kurs.

Man får lära sig att minska risken för att skador och sjukdomar förvärras, till exempel nack - ryggskador och blödningar. Hur genomför man kompressioner på ett barn så att det inte skadas? Kan man använda en hjärtstartare på ett barn utan att det skadas? Utbildningen ger dig svar på många frågor som kommer upp när man arbetar med barn.

EPS – Executive Protection Specialist


En avancerad vidareutbildning för erfarna operatörer eller annan säkerhetspersonal som har breda kunskaper i ledarskap, planering mot operativa uppdrag med strategier och en djup analytisk förmåga. Utbildningen kräver förstudie av visst material.

After completion of the training the course participant must be able to understand:

 • Traditional Personal Protection Strategy
 • Protective Security Awareness
 • Criminal and Terrorist Targeting Methods
 • Personal Protection Principles
 • The Terrorist Planning Process
 • Threat Management
 • Planning and Preparation
 • Protection Strategies and Tactics
 • Why Experience is Crucial for Protection Strategy Selection
 • How the Overall Strategy Affects Tactical Decisions
 • The Danger of Relying on Old Concepts, Strategies and Tactics
 • Strategy Objectives and Variables for Tactical Decisions
 • Operational Planning
 • Management procedures for Operational Planning
 • Contingency Planning
 • Communication and Logistics
 • Operations Management
 • Organizational Structure

Utbildningen genomförs i Sverige och i Spanien om inte annat är överenskommet.

Viss intervju genomförs innan genomförande då kursen kräver en specifik person och viss nivå av kunskap.

Efter godkänt resultat erhåller man ett certifikat som är godkänt av auktoriserad utfärdare.

Säkerhet och Skyddsförarutbildning


En avancerad säkerhetsförarutbildning som riktar sig mot privata aktörer, myndigheter och andra verksamheter som kräver en hög nivå och kunskap i hur man hanterar ett fordon. Lär dig se hot och risker och använda bilen som skydd. Utbildningen kan anpassas för den verksamhet som önskas.

After completion of the training the course participant must be able to understand:

 • Security Driving Fundamentals
 • Vehicle Dynamics
 • Vehicle Dynamics/Maneuvering
 • Vehicle Dynamics/Collision Avoidance
 • Safe High-Speed Driving
 • Embus/Debus Tactics
 • Tactical Positioning
 • Security Driving SOP:s
 • Motorcade Tactics
 • Security Driving IAP:s

Utbildningen gå ej att köpa/boka som enskild person.

Vår utbildning genomförs i Sverige och i Spanien. Detta gör att vi kan hantera förfrågningar av olika typer av klimat men även kunna genomföra utbildningen året runt.

Utbildningen genomförs med vår partner - Centric Protection.