Global Security Academy / Miljöpolicy
Om oss Tjänster Kontakta oss

Miljöpolicy


GLOBAL SECURITY ACADEMY TKS AB

Miljöpolicy


Global Security Academy skall verka för en bättre miljö genom att kontinuerligt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

 • Öka medvetandet samt kunskapen kring miljöfrågor hos alla anställda.
 • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
 • Kontinuerligt sträva efter att förbättra möjligheterna av våra resurser inom företaget.
 • Förhindra föroreningar i mark, luft och vatten genom att ta hänsyn till den miljöpåverkan det kan skapa.
 • Synliggöra miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

Miljöorganisation


Miljöfrågorna drivs av VD`n samt säkerhetskoordinatorn/administrativt ansvarig. Genom dessa ökas samordningen i verksamheten, med kunder och leverantörer. Företagets miljöarbete omfattar aktiviteter och projekt med anknytning till all verksamhet i företaget.

Genom personalmöten, mailutskick, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi lyckas med att föra miljöarbetet framåt.

Handlingsplan


Handlingsplanen omfattar följande:

 • Källsortering av avfall

  Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper, tidningar och trycksaker för återvinning.

 • Energisparåtgärder

  Att öka användningen av datorer och relevanta programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, leverantörer och kunder. Lågenergilampor används i de armaturer där detta är möjligt.

 • Miljöanpassade inköp

  Att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta medför en övergång till mer miljöanpassade produkter.

 • Miljökrav på våra leverantörer

  Att påverka våra leverantörer att alltid ta hänsyn till miljöaspekten i sin produktion och verksamhet.

 • Minskad bränsleförbrukning/minskad miljöpåverkan

  Att påverka våra leverantörer att alltid ta hänsyn till miljöaspekten i sin produktion och verksamhet.

 • Miljöpolicy information till anställda, kunder och leverantörer.

  Alla anställda i företaget skall ha vetskap om företagets miljömål. Detta skall kontinuerligt följas upp vid samtal och personalmöten där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en kontinuerlig dialog om våra miljöförbättrande åtgärder.